Ασφάλεια Υγείας

0
Ενεργοί πελάτες γραφείου σε όλη την Ελλάδα
0
Ενεργά συμβόλαια όλων των κλάδων ασφάλισης
0
Συνεργαζόμενες εταιρίες

Προγράμματα Υγείας

Υγεία Maximum

KinderCARE99

Το πρόγραμμα Υγεία MAXIMUM είναι ένα πλήρες πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, το οποίο παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένειά του ολοκληρωμένη κάλυψη με ιδιαίτερα ελκυστικό και ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Είναι ετησίως ανανεούμενο και μπορούν να ενταχθούν άτομα από 3 μηνών έως και 60 ετών, χωρίς να είναι απαραίτητη η ασφάλιση ζωής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ασφάλισης μόνο των παιδιών της οικογένειας, χωρίς υποχρέωση ασφάλισης των γονέων.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:

Ενδεικτική τιμή: για άτομο 40ετών –  από 270€ / έτος

Το Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας KinderCARE99 δημιουργήθηκε για να προσφέρει τις απαιτούμενες καλύψεις νοσηλείας παιδιών με πρόσβαση σε συνεργαζόμενες Ιδιωτικές Κλινικές και Νοσοκομεία (Ευρωκλινική Παίδων, Ευρωκλινική Αθηνών, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης), που παρέχουν υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες.
Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει ποιοτική φροντίδα υγείας για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, ενώ παρέχεται σε παιδιά από 30 ημερών έως 18 ετών (ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών).

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα παρέχει:

Υγεία Maximum

Το πρόγραμμα Υγεία MAXIMUM είναι ένα πλήρες πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, το οποίο παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένειά του ολοκληρωμένη κάλυψη με ιδιαίτερα ελκυστικό και ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Είναι ετησίως ανανεούμενο και μπορούν να ενταχθούν άτομα από 3 μηνών έως και 60 ετών, χωρίς να είναι απαραίτητη η ασφάλιση ζωής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ασφάλισης μόνο των παιδιών της οικογένειας, χωρίς υποχρέωση ασφάλισης των γονέων.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:

Ενδεικτική τιμή: για άτομο 40ετών –  από 270€ / έτος

KinderCARE99

Το Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας KinderCARE99 δημιουργήθηκε για να προσφέρει τις απαιτούμενες καλύψεις νοσηλείας παιδιών με πρόσβαση σε συνεργαζόμενες Ιδιωτικές Κλινικές και Νοσοκομεία (Ευρωκλινική Παίδων, Ευρωκλινική Αθηνών, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης), που παρέχουν υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες.
Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει ποιοτική φροντίδα υγείας για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, ενώ παρέχεται σε παιδιά από 30 ημερών έως 18 ετών (ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών).

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα παρέχει:

Συνεργαζόμενες εταιρίες για πρωτοβάθμια (επισκέψεις σε γιατρούς ,φάρμακα, εξετάσεις) και για δευτεροβάθμια περίθαλψη (νοσηλεία) πανελλαδικά

Επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας μας στον παρακάτω αριθμό ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε εμείς!