Πολιτική Cookies

Τι είναι τα Cookies και η χρήση τους

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονταιστον υπολογιστή σας κατά την επίσκεψή σας σε κάθε ιστοχώρο.

Η χρήση των cookies δεν μπορεί να βλάψει τον υπολογιστήσας με κανένα τρόπο. Απλά αποθηκεύονται ανώνυμες πληροφορίες,ώστε να λειτουργούν όλες οι σελίδες του ιστοχώρου.

Ο ιστότοπoς μας είναι συμβατός με τον ΓΚΠΔ.
Ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τη Προστασία δεδομένων στην ΕΕ και την οδηγία ηλεκρονικής-Προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Είδη Cookies

Απαραίτητα cookies

Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του ιστοτόπου.

Χωρίς αυτά ο ιστότοπος δεν λειτουργεί. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό η συγκατάθεση δεν απαιτείται εάν το cookie:

 1. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της μετάδοσης μιας επικοινωνίας.
 2. Είναι απολύτως απαραίτητο για τον παροχέα μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας που απαιτείται ρητά από τον χρήστη για την παροχή αυτής της υπηρεσίας.

Τα cookies που σαφώς απαλλάσσονται από τη συγκατάθεση, σύμφωνα με το συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, περιλαμβάνουν:

 • cookies εισαγωγής χρήστη (id-session)
  • όπως τα cookies πρώτου μέρους για την παρακολούθηση της εισόδου του χρήστη κατά την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύπων, των καλαθιών αγορών κλπ., για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης ή cookies που περιορίζονται σε μερικές ώρες σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • cookies ταυτότητας,
  • για να προσδιορίσει τον χρήστη μόλις συνδεθεί, για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης.
 • cookie ασφαλείας βασισμένα σε χρήστες,
  • τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση παραβιάσεων ταυτότητας, για περιορισμένη διάρκεια.
 • cookie αναπαραγωγής περιεχομένου πολυμέσων,
  • τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων για την αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο ή ήχου, για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης.
 • cookie εξισορρόπησης φορτίου,
  • για τη διάρκεια της συνεδρίας.cookie προσαρμογής χρήστη-διεπαφής, όπως προτιμήσεις γλώσσας ή γραμματοσειράς, για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης (ή ελαφρώς μεγαλύτερης διάρκειας).
 • κοινωνικά cookies κοινής χρήσης περιεχομένου τρίτου μέρους για συνδεδεμένα μέλη ενός κοινωνικού δικτύου.

Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί μόνον cookies που εμπίπτουν στις παραπάνω οδηγίες.

Μαργαριτόπουλος Ασφάλειες